Booking

Vigtig info:PRIS STIGNING på 25 kr.- fra den 1/1-24

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har kun åbnet for 5 teknikere og 5 behandlere til online booking- Kan du ikke finde det tidspunkt du vil have?
- Flere bookinger på en gang op til 15 personer
- For booking samme dag kontakt os

Kontakt os på facebook/mail/ring direkte på 60876678.

*** Payment only Cash and Mobilepay ***


Hvis du ikke modtager email bekræftelse så tjek venligst igennem om din mail er skrevet rigtigt. Det sker ofte at den er skrevet forkert
Ellers tjek spam. Findes den ikke der så ring el skriv-------------------------------------------------------------------------------------------

Vigtige informationer inden du kommer!!!Til alle nye kunder! Skriv alle info rigtigt. Hvis vi ikke kan få fat på jer inden og mistænker at i har skrevet forkerte informationer vil vi slette bookingerne.*Det er dit ansvar at skrive mail adressen korrekt og hvis du ikke modtager mail bekræftelse indenfor 5 min så kontakt os med det samme og få tiden bekræftet.

*Ved aftagning af neglelak skal det aftages hjemmefra ellers pålægges for fjernelse på 25kr.

Forvent altid at have 15 min ekstra buffer da vi har meget travlt og derfor kan der ofte ventetid. Det sker meget ofte at kunderne kommer for sent og eventuelt booker forkert så vær lidt ekstra tålmodig til tider.

Alle oplysninger skal udfyldes rigtigt ved booking og vi kan afvise hvis vi tvivler at det ikke er korrekt. Vi kan afvise alle nye kunder som vi ikke kan få fat på inden den aftalte tid.

*Ved kunstige negle/gellak-behandlinger bliver der ikke klippet neglebånd, ønskes dette skal man tilkøbe mini mani/pedicure

Hvis man ikke dukker op til sin tid og der er gået 5 min uden man har ringet og meldt sin forsinkelse kan vi give tiden videre automatisk og du hæfter stadig for bookingen

Børn bedes komme med en voksen ellers være meget afklaret med deres forældre hvordan de må få lavet deres negle. Det går ikke under garantien og er ikke gratis at rette til efterfølgende hvis farven el. længden ikke tilfredstiller forældrene.

*Garanti

periode på gellak: 3 dage // Garanti periode på kunstige negle er 7 dage (Kontaktes salonen efter garanti perioden dækker garantien ikke) Garantien dækker heller ikke hvis man laver genopfyldning mere end 4 uger.

Gellak (farve) på egne negle:
Holdbarhed op til 2 uger
Kunstige negle med akryl og gelee forstærkning
Holdbarhed op til 4 uger
* Kommer selvfølgelig også an på hvad man bruger dem til.


Vi refunderer ikke penge
Gavekort - Gælder kun 1 år fra købsdagen. Vi refunderer ikke penge.

Important information before you come!!!IFor new customers: Write all your info correctly. If we cannot reach you before booking and suspect your informations are wrong we will delete the bookings.*** Payment only Cash and Mobilepay ***

*Remember to write your email address correctly and if you haven't received any confirmation within 5 min then you must contact us to get the booking confirmed.

*Take of normal nail polish cost 25kr.

Always expect to have 15 min extra buffer because we are very busy and therefor waiting time can occur. Often customers are late and some also book wrong (We are trying to help everybody) so please be extra patient

All your personal info has to be correct otherwise we can cancel and delete your booking even if we only doubting. If we contacted you before your booking and you dont respond we can cancel it aswell specially for new clients.

*We do not cut the cuticle , unless you wish this service for 50 kr. (mini manicure/ mini pedicure

If you are late more than 5 min and doesnt call to give us notice we can give the time to another and you still need to pay for the treatment

Children should be accompanied with an adult or be very certain about how they are allowed to make their nails by their parents. It doesnt go under the warranty and is not for free if it doesnt suit the parents and you want to change the color and length

*Guarantee

Period on gellak: 3 days // Guarantee period on artificial nails is 7 days (Contact the salon before the guarantee period ends or it will not cover) More than 4 weeks refill will not cover aswell

Gellac (color) on own nails:
Last up to 2 weeks
Artificial or fake nails with acryllic / gelee:
Last up to 4 weeks
Depending how you use them.


We dont refund money
Giftcard - Valid 1 year after purchase and we dont refund money.

Afbudspolitik:Ved afbestilling el. ændring af booking. Min. 12 timer før.
Ved afbestilling online kan det gøres inden for 12 timer via jeres mail bekræftelse findes der et link.
Ellers skal der kommes i kontakt direkte med salonen el. lægge besked på facebook, instagram, email og indenfor åbningstid kan du også lægge sms og talebeskedAflysning af booking inden 12 timer

opkræves 50% af behandlingen.
Gælder også ved booking på selve dagen

Aflysning af grupper af 3 el. flere skal det ske inden 24 timer ellers opkræves 100 % af behandlingenVed udeblivelse el aflysning 2 timer før booking - Forsinket mere end 15 min. kan tiden annulleres el. tiden kan formindskes til en kortere behandling og man skal stadig betale for det fulde beløb.

Opkræves 100% af behandlingen.

Kontakt venligst salonen direkte på 60876678 - Telefontid kl 10 - 18 alle dage.
Via email el. facebook/insta udenfor åbningstid.

Ved opkrævning betales direkte til vores mobilepay 74675
Ved manglende betaling opkræves via faktura med 8 dages betalingsfrist og efterfølgende henvises sagen til vores inkasso partner - Retslig Inkasso


Cancellation Policy:
By cancellation of the booking you will have to do 12 hours before booking start.
You can cancel online on the link you received with the booking confirmation on your email.
Or else you have to get directly contact with the salon or put a message on facebook, instagram, email and within opening hours you can also put a text message or message on the answering machine.Cancel before 12 hours

Fee on 50% of the treatments also when you booked on the same day.

Cancellation of groups more than 3+ within 24 hours. 100 % fee of all the bookingsNo show or cancel within 2 hours before booking - If you are late more than 15 min we are allowed to cancel your appointment or shorten it to a smaller treatment and you still have to pay full price.

Fee on 100% of the treatments.

Please contact the salon directly on 60876678 - Phone between 10-18
Only by email el. facebook/Insta after opening hours

The fee can be send directly to our mobilepay 74675
Missing payments will be send with invoice with deadline of 8 days. Afterwards it will issued to our debt collector - Retslig Inkasso.

Nails Art BeautyBar & Mastertattoo

v/ Shau Li
Østerbrogade 163
2100 København Ø
Cvr. 37635030

Tlf. 60876678
E-mail: kontakt@nailsart.dk

Åbningstider

Mandag 10:00 - 19:00
Tirsdag 10:00 - 19:00
Onsdag 10:00 - 19:00
Torsdag 10:00 - 19:00
Fredag 10:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 18:00
Søndag 10:00 - 18:00

Facebook

En hjemmeside af Kliksite.dk - Online booking system af KlikBook.dk